FAKTA

Herning Vand er et forsyningsselskab, som er dannet 1. januar 2010. Herning Vand, der er medlem af Dansk Industri, er ejet 100% af Herning Kommune. Herning Vand skal sikre rent drikkevand til borgerne i kommunen og indsamle og rense spildevandet. Miljøet er i højsædet hos Herning Vand, og ønsker at være en vigtig medspiller på vandmiljøområdet.

Hver dansker bruger i gennemsnit 128 liter vand om dagen. Det svarer til ca. 48 kubikmeter om året. Det kan umiddelbart lyde af meget, og det er da også kun en lille del, vi drikker og bruger til madlavning. Størstedelen af vores daglige vandforbrug går til bad, personlig hygiejne og toiletskyl.

“Vi bliver Danmarks største renseanlæg, der kan omdanne slam til kvalitetsgødning. Anlægget har en tilbagebetalingstid på 7 år, så det er ikke bare en god investering i et bedre miljø, men også for vores kunder, borgerne, der får leveret vand billigere,” fortæller Niels Møller Jensen, som er administrerende direktør i Herning Vand. Udviklingen af Danmarks største renseanlæg har stået på i 4 år - blandt andet i samarbejde med et tilsvarende renseanlæg i Århus, Åby Renseanlæg og Grundfos. Herning Vands renseanlæg falder godt i tråd med regeringens satsning, som netop handler om at gøre dansk vandteknologi til en eksportsucces på højde med dansk vindenergi.

Sparer ressourcer

“USA og Europa har altid brugt meget gødning importeret primært fra forskellige afrikanske lande. Danmark importerer ca 11.000 ton fosfor om året. Men med vores løsning kan vi spare en masse ressourcer ved selv at genindvinde, men vi undgår også miljøbelastningen ved at transportere gødning hele den lange, dyre vej fra Afrika,” fortæller Niels Møller Jensen. Oprindelig var ideen med udviklingen af renseanlægget i Herning at løse problemet med affaldsstoffet Struvit, der er i spildevandet fra slammet og som tilstopper rørene. “Under processen fandt vi ud af, at Struvit indeholder store mængder fosfor af så høj kvalitet, med en god struktur og kemisk sammensætning, at det er særdeles velegnet til kvalitets gødning - og ovenikøbet økologisk. Vi er helt oppe på, at kunne genindvinde 80 procent fosfor af slammet, hvilket svarer til målsætningen i regeringens affaldsplan, fortæller Niels Møller Jensen.

Phosphorcare i Dansk Supermarked

Herning Vand kalder deres gødningsprodukt for Phosphorcare. Et produkt, der kommer på hylderne i Dansk Supermarkeds butikker i løbet af foråret 2015.

Potentielt eksporteventyr

Den teknologi som Herning Vand har udviklet med sine samarbejdspartnere bruges kun få steder i Europa. “Der er et stort potentiale for at eksportere den grønne teknologi. Det kan blive et eksporteventyr på niveau med den danske vindenergibranche. Vand er det nye vind, siger Niels Møller Jensen, som indtil videre glæder sig over, at udviklingen af anlægget har skabt lokale arbejdspladser. Niels Møller Jensen mener, at der er et potentiale på ca. 40 renseanlæg i Danmark svarende til Herning Vands anlæg.