Flere parter har arbejdet sammen om projektet, som først resulterede i et anlæg i Aarhus og nu desuden opføres hos Herning Vand. ”Problemet med fosfor er, at det kommer ind i anlægget med spildevandet og kan omdannes til stoffet Struvit, der også indeholder magnesium og ammonium, og som skal renses ud igen. Det belaster anlægget internt og kræver arbejdstid og kemikalier. Hvis man isolerer Struvit og raffinerer den til et gødningsprodukt, har man et effektivt anlæg, som også bidrager positivt i det grønne regnskab,” fortæller rådgivende ingeniør Peter Balslev fra Norconsult.

Recirkulering i stedet for affald

Anlægget kræver naturligvis en investering, men gevinsten er besparelser på at skulle udrede tilstopninger igen, kemikalier til rensningen, strøm og den belastning af anlægget, som fosfor udgør, forklarer Peter Balslev. Han tilføjer, at det recirkulerede værdifulde gødningsprodukt, der kommer ud af det nye anlæg, også er en energibesparelse, der er et plus på CO2-regnskabet. ”Det er jo en recirkulering af stoffer, der ellers ville være affald, og man kan ikke udelukke, at genvindingsgraderne bliver et fremtidigt krav til disse anlæg,” mener Peter Balslev, der glæder sig over, at Norconsult er rådgivere på dette projekt, der nok går en lys fremtid i møde.